Skorstensfejeren i Holstebro forhandler og montere alle former for allikeriste til skorstene.

Alliken er en fugl med forkærlighed for at bygge rede i skorstene.
En allikerede består af et tæt lag af grene og kviste, som blokerer
skorstenen, hvilket medfører risiko for udvikling af kulilte.
Risikoen er særlig stor ved skorstene tilsluttet automatisk
fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr, gasfyr o.l.

Kulilte kan hverken lugtes eller smages og er dræbende
selv i meget små mængder.

Ved mistanke om alliker i skorstenen, bør man straks kontakte sin skorstensfejermester.
Han kan fjerne reden og montere en rist, der forhindrer, at allikerne bygger igen.