Rensning af dine tagrender

Frostsprængninger i murværk og puds eller svamp i husets træværk koster hver år boligejerne mange penge. Derfor er et årligt tagrendeeftersyn en god investering. Vandskader på huset som skyldes, at tagrender og nedløbsrør har været tilstoppede eller tilfrosne, er blandt de hyppigste skader. Desværre dækkes de ikke af husforsikringen, hvis man ikke har vedligeholdt sine tagrender.

Rensning bør ske en gang årligt

Tagrender bør renses mindst en gang om året, helst når bladene lige er faldet af træerne. Der skal ikke ligge mange blade i tagrenden, før de hindrer vandet i at løbe frit hen til nedløbene. Det er derfor vigtigt, at man ikke glemmer at få sin tagrende renset.

Få skorstensfejeren til at rense din tagrende, når han alligevel er i "højden"

Rensning af tagrender er ofte besværligt, fordi man står på en stige og balancerer med spand og ske.
Dette ser skorstensfejeren naturligvis ikke som noget problem, i hans erfaring på stiger og høje hustage.
Ring og få et uforpligtende tilbud på Professionel rensning af dine tagrender.

Læs mere på Facebook: https://www.facebook.com/skorstensfejerensTagrenderensning/ 

Skorstensfejermester
Michael Klein Rasmussen 2525 0030